Lot Nr. 1501

Austrian Netherlands, Insurrection Coinage, 14 Florins (14 Guldens) Gold 1790 Brussels, KM# 51, RARE A.UNC !

LEEUWA.jpg
LEEUWB.jpg
Details: Lot Nr. 1501 / Auction Nr. 9
Remarks:
Description:
De Verenigde Belgsiche Staten: ZELDZAME GOUDEN LEEUW geslagen te Brussel in bijna FDC KWALITEIT, een echt MUSEUM STUK.
Country: Austrian Netherlands
Reign: Insurrection Coinage
Denomination: 14 Florins (14 Guldens)
Year: 1790
Grade: A.UNC
Catalog Nr.: KM# 51
Metal: Gold 0.986
Weight: 8,34
Size: 25