The Coinhouse Auctions FAQ

         In deze rubriek een woordje uitleg over de werking van onze veiling, vragen, betalingen, afkortingen...

      In this section you'll find some information regarding our auction, questions, payments, abbreviations ... (please scroll down for english version)

Pre-bidding ( Voorbieden ) :  Eindigt steeds één uur voor de LIVE veiling van start gaat.

Schriftelijke biedingen : Schriftelijke biedingen kan u doorgeven per mail (info@thecoinhouse-auctions.eu).  Wij voeren dan uw biedingen uit tegen de beste voorwaarden. Voor meer info over schriftelijke biedingen kan u ons ook contacteren op 0468 32 76 35..

Kijkdagen : Loten kunnen worden bezichtigd in onze kantoren, enkel na afspraak !  (Dries 55, B-9112 Sinaai).  Voor afspraken gelieve contact op te nemen +32 (0) 474929606.

Biedstappen :  onder Eur 15 + Eur 1 - onder Eur 50 + Eur 5   -   Eur 50-200 + Eur 10   -   Eur 200-500 + Eur 20   -   Eur 500-2000 + Eur 50  boven Eur 2000 + Eur 200

Verkoopscommissie : + 20% alles inbegrepen tenzij anders vermeld in de beschrijving van een bepaald lot (verzendkosten zijn steeds extra)

Verzendkosten :  Aangetekend / Bpost secur of Fedex : België : Eur 10.00   -   Europa : Eur 20.00   -   Wereldwijd : FEDEX kosten zijn van toepassing.  Alle pakketten worden voor 100% verzekerd verzonden indien gewenst. 

Afhalen van loten : In onze kantoren ; Dries 55, 9112 Sinaai, België. Openingsuren : Dinsdag & Woensdag : 10.00-13.00 u., Donderdag & Vrijdag : 10.00 - 18.00 u. , Maandag : gesloten. Andere dagen : op afspraak .

Betalingen : IBAN : BE33 0689 0871 7346   BIC/SWIFT : GKCC BE BB   Bank: Belfius, Dries 51, B-9112 Sinaai.

Inzendingen : Indien u uw munten of bankbiljetten verzameling wenst te laten veilen voor een van onze volgende veilingen en voor een persoonlijk en vertrouwelijk advies gelieve ons dan te contacteren op info@thecoinhouse-auctions.eu of ++32 (0) 468 32 76 35. of op +32 (0) 474 92 96 06

Algemene voorwaarden :  zie onder Info op onze homepage.

Afkortingen :  G = goed   -   VG = zeer goed   -   F = fraai   -   VF = zeer fraai   -   XF = prachtig   -   UNC = ongecirculeerd (FDC)   -   Proof = proof   -   KM = Krause Mischler   -   P = Pick   -   M = Morin / Eyckmans

Referenties : World coin catalogues by Krause Mischler   -   World banknote catalogues by Pick   -   Deutsches Notgeld by Menzel   -   Morin Official Catalogue of Belgian coins by Peter Eyckmans and Morin  -  VH Van Houdt Hugo

REGISTER : Om te registreren en te kunnen bieden volgt u de volgende stappen : Klik op 'REGISTER' vul een gebruikersnaam (username) in, vul uw e-mail adres in, vul een wachtwoord (password) in, bevestig het wachtwoord, vink het vakje aan (agree) waarbij u onze voorwaarden accepteert en klik op register. U zal nu binnen enkele minuten een e-mail van ons ontvangen (zie eventueel ook in uw spamberichten) met een link om uw registratie te bevestigen. Klik op deze link en vervolledig uw gegevens (profile). Nadat u uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer...) heeft ingevulde klikt u onderaan de pagina op 'SAVE'. Indien u nu naar de homepage gaat kan u inloggen en kan u onder 'MYCOINHOUSE' uw gegevens en uw biedingen opvolgen. U bent nu geregistreerd. 

Wat gebeurt er NA de veiling en u heeft succes gehad met uw biedingen ?

Hartelijk dank voor uw biedingen en interesse in onze laatste veiling.
In het geval dat u enkele loten heeft gewonnen lees dan aub verder :
Tijdens de dagen na de veiling doen wij de facturatie en zoeken alle winnende loten bij elkaar.
Tegen het einde van de week zal u uw factuur (pdf) per e-mail ontvangen.
Wij adviseren u om de factuur asap te voldoen per overschrijving, bij afhaling of met paypal.
(Andere betaalmogelijkheden zijn niet toegestaan)
Van zodra uw betaling op onze bankrekening staat stellen wij uw pakket samen en
versturen het asap naar het adres dat u ingevuld heeft in uw profiel of bezorgt heeft per mail.
Op het moment dat wij uw pakket verzenden informeren wij u per mail met de tracking nummer.
Wacht dus aub op onze mails, relax, blijf gezond en hou ons in de gaten !  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre-bidding :  Will end 1 hour before the LIVE & ROOM auction starts.

Lot viewing : Lots can be viewed in our offices on appointment only  (Dries 55, B-9112 Sinaai).  For appointments please contact ++32 (0) 474 92 96 06

Bid Steps :  under Eur 15 + Eur 1 - under Eur 50 + Eur 5   -   Eur 50-200 + Eur 10   -   Eur 200-500 + Eur 20   -   Eur 500-2000 + Eur 50  above Eur 2000 + Eur 200

Sales commission : + 20% all in (shipping is extra)

Shipping & Handling :  Parcels will be sent by FEDEX or by  Bpost registered. Costs : Belgium : Eur 10.00   -   Europe : Eur 20.00   -   Worldwide : FEDEX rates apply.    All parcels are shipped 100% insured worldwide !

To pick up your lots : In our offices, Dries 55, 9112 Sinaai, Belgium. Opening hours : Tuesday & Wednesday : 10.00-13.00 h., Thursday & Friday : 10.00 - 18.00 h. , Monday : closed, Other days : on appointment .

Payments : IBAN : BE33 0689 0871 7346   BIC/SWIFT : GKCC BE BB   Bank: Belfius, Dries 51, B-9112 Sinaai.

Consignments : If you want to consign your collection for our upcoming auctions please contact us for personal and liable information on info@thecoinhouse-auctions.eu or ++32 (0) 468 32 76 35 or +32 (0) 474 92 96 06

General conditions :  See Info on homepage.

Abbreviations :  G = good   -   VG = very good   -   F = fine   -   VF = very fine   -   XF = extremely fine   -   UNC = uncirculated (FDC)   -   Proof = proof   -   KM = Krause Mischler   -   P = Pick   -   M = Morin

References : World coin catalogues by Krause Mischler   -   World banknote catalogues by Pick   -   Deutsches Notgeld by Menzel   -   Morin Official Catalogue of Belgian coins by Peter Eyckmans and Morin Frans.

REGISTER : To register and to be able to use our website and to be able to bid please follow the next steps: Click on 'REGISTER', fill in a username, your e-mail adress and a password., confirm this password, accept (agree) our general terms and conditions and click on register. Within a few minutes you will receive an e-mail from The Coinhouse Auctions (also check your spam messages) including a link to confirm your registration. Please click on this link and complete your profile. After filling in your coordinates (name, adress, telephone nr ....) please click at the bottom of this page on 'SAVE'.  When you return now to our homepage click on 'LOGIN' and you will see at the top right of the homepage 'MYCOINHOUSE'. When you click here you can either see your profile, either your winning bids (mybids) . Now you are registered and you can use our auction website

What happens AFTER the auction and you had some winning bids ?

Many thanks for your bids and interest in our latest auction.
In case you have won some lots please read further :
During the next days after the auction we prepare all the invoices and collect all winning lots.
By the end of the week you will receive your invoice (pdf) by e-mail.
We advise to pay the invoice asap by bankdraft, paypal or transferwise.
(Other payment options are not accepted)
When your payment has arrived in our bank account we will prepare your parcel
and will ship it asap to the adress you have provided in either your profile or your mail.
The moment we ship your parcel we will inform you by mail with the tracking number.
Please await our mails, relax, stay healthy and keep watching us !  

ONZE VEILING

- De PRE-BIDDING  : Heeft als doel om u de loten, vóór de eigenlijke LIVE veiling, te laten bestuderen en tijdens de duur van de pre-bidding (voorbieden) al de mogelijkheid te geven om op één of meerder loten een bod uit te brengen.  Zorg er ook voor dat uw profiel (zie ‘MYCOINHOUSE ‘ en ‘ PROFILE ‘ volledig is ingevuld, is dit niet het geval kan u geen biedingen uitbrengen, wij willen er immers zeker van zijn dat indien u bent aangemeld met uw emailadres u wel degelijk de persoon bent die dit emailadres gebruikt. Op onze homepage kan u onder ‘ MYCOINHOUSE ‘ klikken op ‘ MYBIDS ‘ en kan u een overzicht bekijken van uw biedingen en eventuele overbiedingen !   Indien u bent overboden ontvangt u van ons een mail met het bericht dat u bent overboden.  De duur van de pre-bidding wordt tevens duidelijk weergegeven op de homepage ! Nadat de duur van de pre-bidding is afgesloten start korte tijd daarna onze echte LIVE ONLINE veiling.

- De LIVE ONLINE veiling : Na de pre-bidding starten we online onze LIVE veiling waar u onze veiling vanuit uw zetel mee kan volgen en LIVE nog biedingen kan uitbrengen.  Het is raadzaam om van zodra de LIVE veiling start uw scherm even te ‘refreshen’ zodat u zeker bent dat u mee kan volgen en mee kan bieden.  Tijdens de ONLINE LIVE veiling zal u één voor één de loten op uw scherm zien voorbijkomen. Elk lot zal gedurende korte tijd te zien zijn om u de kans te geven nog een LIVE bod uit te brengen. U ziet dan ook LIVE wat er tijdens de veiling gebeurt !

- De ZAAL veiling : Indien we een zaalveiling combineren met een LIVE ONLINE veiling kan u zowel van thuis uit als vanuit de zaal alles op uw scherm volgen en meebieden.  In het geval van deze combinatie geldt dat een bod uit de zaal altijd voorrang heeft dan een bod gedaan via internet.

OUR AUCTION :

-The PRE-BIDDING : aims to show you the lots, before the actual LIVE auction begins. During the duration of the pre-bidding you can already study the lots and this pre-bidding gives you the option to place already one or more bids.Also make sure that your profile (see ' MYCOINHOUSE ' and ' PROFILE ' is completely filled in, if this is not the case you can not place bids, after all, we want to make sure that if you are signed in with your email address you are indeed the person that uses this email address.  On our homepage you can click under ' MYCOINHOUSE ' on ' MYBIDS ' to view a list of your bids and any possible overbids! When you are overbidded you will get a mail from us with this message !  The duration of the pre-bidding is also clearly shown on the homepage! After the duration of the pre-bidding is closed shortly after our real LIVE ONLINE auction starts.

- The LIVE ONLINE auction : After pre-bidding has endend we start our LIVE auction where you will find our lots online from your seat. You can follow along and place LIVE bids during the online live auction.  It is advisable to ‘ Refresh ‘ your screen as soon as the LIVE auction begins, so that you are sure that you can follow along and place bids in the mean time.  During the ONLINE LIVE auction you will see on your screen appaer the lots one by one.  Each lot will be on display for a short period of time to give you the chance to place another LIVE bid. You can see LIVE what is happening during the auction!

-The ROOM auction : If we combine a ROOM auction with a LIVE ONLINE auction you can bid from home as from the room, you can follow everything on your screen and join the bidding.  In the case of this auction combination a bid from the room always takes precedence over a placed bid via the internet.