Wij veilen graag uw waardevolle verzameling van munten, penningen, bankbiljetten, postzegels.....

veilinghamer klein.jpg

(for English please scroll down)

De Coinhouse Auctions is uw aanbevolen partner om uw kostbare verzameling van munten, bankbiljetten, medailles, postzegels, postkaarten enz.. op een deskundige en vertrouwelijke manier te laten veilen !

Onze jarenlange internationale faam en deskundigheid garanderen een gratis en realistische expertise, een hoog rendement en vooral een persoonlijke service in de behandeling van uw inzending.

Wil u uw collectie tegen voordelige voorwaarden en op een discrete manier door ons professionele team laten veilen neem dan contact met ons op.

Peter Eyckmans is onze professionele numismatische deskundige, hij heeft 40 jaar ervaring op dit gebied en is ook de auteur van de bekende officiële catalogus voor Belgische munten en biljetten (Morin catalogus).

Contacteer hem op info@thecoinhouse.eu or on ++32 (0) 468 32 76 35

Hier vindt u de lijst van onze volgende veilingen.

23/03/2019     22/06/2019     28 september 2019     14 december 2019

Indien u een verzameling wil laten veilen voor één van deze veilingen contacteer ons dan op tijd !

POSTZEGELS EN POSTKAARTEN:       U kan bij ons tevens terecht om uw postzegelverzameling te laten veilen. Wij hebben daarvoor een unieke en afzonderlijke veiling website waar u alle informatie en contact gegevens kan terugvinden. Interesse ? 

Surf dan naar onze postzegelveiling website  :  www.live-stampauctions.eu en ontdek de mogelijkheden.

Geert Boel is onze professionele filatelistische deskundige, hij heeft 35 jaar ervaring op dit gebied en kent alles van filatelie om u op een deskundige wijze te adviseren !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Coinhouse-auctions is your recommended partner to auction your precious coin collection on an expert and confidential manner ! 

Our many years of international fame and expertise guarantee a free and realistic expertise, a high yield and above all a personal service in the handling of your submission. 

Do you want to auction your collection at advantageous conditions and on a discrete way by our professional team please get in touch. 

Peter Eyckmans is our professional numismatic expert, he has 40 years of experience in the field and is also the author of the well known official catalogue for Belgian coins and banknotes (Morin catalogue). 

Contact him on info@thecoinhouse.eu or on ++32 (0) 468 32 76 35

Here you will find a list from are future auctions. 

23/03/2019     22/06/2019     28 september 2019     14 december 2019

If you want to consign your collection for one of these auctions please contact us in time !