LIVE COIN & BANKNOTE AUCTION N° 12 on 28/09/2019. For info, index and timetable please CLICK HERE

(for English please scroll down)

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze aankomende munten en bankbiljetten veiling op zaterdag 28/09/2019. 

Deze veiling is een LIVE INTERNET veiling en start om (nog te bepalen)

Vanaf (nog te bepalen) zal u alle loten van de veiling LIVE online kunnen bekijken.

Pre-bidding start op (nog te bepalen) en eindigt 1 uur voor de eigenlijke LIVE veiling begint !

Schriftelijke biedingen kan u doorgeven per mail tot één uur voor de live veiling van start gaat (info@thecoinhouse-auctions.eu).  Wij voeren dan uw biedingen uit tegen de beste voorwaarden. Voor meer info over schriftelijke biedingen kan u ons ook contacteren op 0468 32 76 35..

ls de LIVE ONLINE veiling start is het raadzaam uw scherm te REFRESHEN om de veiling te kunnen volgen en klik op de button ' GO TO LIVE AUCTION '

Tijdens de veiling kan u LIVE BIEDEN op internet !!! 

Vergeet echter niet uw profiel te vervolledigen anders kan u geen bod uitbrengen.

Het bekijken van de loten kan in onze burelen van 26/09/2019 tot 27/09/2019 (enkel op afspraak)

INDEX VAN DE LOTEN VAN ONZE VEILING VAN 28/09/2019 :                    

Download hier het overzicht van deze veiling : 

DAGINDELING VAN ONZE VEILING : Zaterdag 28/09/2019 :

Wat gebeurt er NA de veiling en u heeft succes gehad met uw biedingen ?

Onze veilingen hebben steeds plaats op een zaterdag. Op maandag kijken wij de biedingen grondig na en worden de facturen opgemaakt van de winnende bieders. Uiterlijk op dinsdag worden alle facturen per mail (pdf) verzonden en na betaling worden de gewonnen loten a.s.a.p. naar uw opgegeven adres verstuurd.

De onverkochte loten van de veiling worden na enkele weken aangeboden in NAVERKOOP , surf daarvoor naar onze shop : The Coinhouse Shop

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

We would like to invite you to our upcoming Coin & Banknote Auction on Saturday 28/09/2019  

This auction is a LIVE INTERNET auction and will start at (will follow) 

You'll be able to see all the lots in this auction LIVE online from (will follow)

Pre-bidding will start on (will follow) and will end 1 hour before the LIVE auction begins ! 

When the LIVE ONLINE auction starts it is advisable to REFRESH your screen to see the LIVE auction well and click on the button ' GO TO LIVE AUCTION '.  

During the auction you can bid LIVE on internet !!!

However, remember to complete your profile otherwise you cannot place a bid.

Lot viewing days at our office from 26/09/2019 - 27/09/2019 (by appointment only). 

INDEX FROM OUR LOTS IN OUR AUCTION OF 22/06/2019 :  

Download here a complete overview of this auction : 

AUCTION SCHEDULE :  Saturday 28/09/2019 at : 

What happens AFTER the auction and you had some winning bids ?

Our auctions always have place on a saturday. On monday we check all the bids and we make the invoices for the winning bidders. Not later than tuesday all invoices will be send by mail (pdf) and after payment we will send a.s.a.p. the winning lots to you.

The unsold lots from our auctions will be offered a few weeks later in AFTERSALE, therefore please visit our webshop : The Coinhouse Shop