Wat u zeker moet weten over onze veilingen What you really need to know about our auctions!

(for English scroll down)

ONZE VEILING :

- De PRE-BIDDING  : Heeft als doel om u de loten, vóór de eigenlijke LIVE veiling, te laten bestuderen en tijdens de duur van de pre-bidding (voorbieden) al de mogelijkheid te geven om op één of meerder loten een bod uit te brengen.  Zorg er ook voor dat uw profiel (zie ‘MYCOINHOUSE ‘ en ‘ PROFILE ‘ volledig is ingevuld, is dit niet het geval kan u geen biedingen uitbrengen, wij willen er immers zeker van zijn dat indien u bent aangemeld met uw emailadres u wel degelijk de persoon bent die dit emailadres gebruikt. Op onze homepage kan u onder ‘ MYCOINHOUSE ‘ klikken op ‘ MYBIDS ‘ en kan u een overzicht bekijken van uw biedingen en eventuele overbiedingen !  De duur van de pre-bidding wordt tevens duidelijk weergegeven op de homepage ! Nadat de duur van de pre-bidding is afgesloten start korte tijd daarna onze echte LIVE ONLINE veiling.


- De LIVE ONLINE veiling : Na de pre-bidding starten we online onze LIVE veiling waar u onze veiling vanuit uw zetel mee kan volgen en LIVE nog biedingen kan uitbrengen.  Het is raadzaam om van zodra de LIVE veiling start uw scherm even te ‘refreshen’ zodat u zeker bent dat u mee kan volgen en mee kan bieden. Om de LIVE veiling te kunnen volgen klikt u op de button ' GO TO LIVE AUCTION NR '.  Tijdens de ONLINE LIVE veiling zal u één voor één de loten op uw scherm zien voorbijkomen. Elk lot zal gedurende korte tijd te zien zijn om u de kans te geven nog een LIVE bod uit te brengen. U ziet dan ook LIVE wat er tijdens de veiling gebeurt !


- De ZAAL veiling : Indien we een zaalveiling combineren met een LIVE ONLINE veiling kan u zowel van thuis uit als vanuit de zaal alles op uw scherm volgen en meebieden.  In het geval van deze combinatie geldt dat een bod uit de zaal altijd voorrang heeft dan een bod gedaan via internet.

Voor meer info zie onze FAQ pagina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OUR AUCTION :

-The PRE-BIDDING : aims to show you the lots, before the actual LIVE auction begins. During the duration of the pre-bidding you can already study the lots and this pre-bidding gives you the option to place already one or more bids.Also make sure that your profile (see ' MYCOINHOUSE ' and ' PROFILE ' is completely filled in, if this is not the case you can not place bids, after all, we want to make sure that if you are signed in with your email address you are indeed the person that uses this email address.  On our homepage you can click under ' MYCOINHOUSE ' on ' MYBIDS ' to view a list of your bids and any possible overbids!  The duration of the pre-bidding is also clearly shown on the homepage! After the duration of the pre-bidding is closed shortly after our real LIVE ONLINE auction starts.


- The LIVE ONLINE auction : After pre-bidding has endend we start our LIVE auction where you will find our lots online from your seat. You can follow along and place LIVE bids during the online live auction.  It is advisable to ‘ Refresh ‘ your screen as soon as the LIVE auction begins, so that you are sure that you can follow along and place bids in the mean time. To follow the LIVE auction click on the button ' GO TO LIVE AUCTION NR'. During the ONLINE LIVE auction you will see on your screen appaer the lots one by one.  Each lot will be on display for a short period of time to give you the chance to place another LIVE bid. You can see LIVE what is happening during the auction!


-The ROOM auction : If we combine a ROOM auction with a LIVE ONLINE auction you can bid from home as from the room, you can follow everything on your screen and join the bidding.  In the case of this auction combination a bid from the room always takes precedence over a placed bid via the internet.

For more info see our FAQ page