The Coinhouse Auctions. Welkom op onze Veiling Website, klik hier voor meer info

(for English please scroll down)

HOME : Op onze homepage kan u de highlights bekijken van onze vorige en/of de huidige veiling. U zal hier tevens een button zien met info over start en einde van de ‘ PRE-BIDDING ’ en de button  ‘ DOWNLOAD OVERVIEW AUCTION NR  ‘ geeft u de mogelijkheid om de volledige huidige veiling in PDF te downloaden en eventueel af te drukken.Bovendien kan u zich onderaan de homepage inschrijven voor onze nieuwsbrieven en aankondigingen.

AUCTIONS :  Klik op ‘ AUCTIONS ’ en klik verder op de veiling van uw keuze om deze te bekijken. U kan hier tevens klikken op de huidige veiling om een bod te kunnen uitbrengen.

NEWS : Door op deze button te klikken krijgt u een overzicht van al onze nieuwsberichten, de werking van de website, kalender van de volgende veilingen enzovoort.

CONTACT : U vindt hier onze contactgegevens en door gebruik te maken van het online contactformulier kan u ons onmiddellijk een bericht doormailen.

INFO - ABOUT US : Een korte beschrijving over ons en wie we zijn. 

INFO - TERMS AND CONDITIONS :  Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

INFO - FAQ : Bekijk de meest gestelde vragen over onze veilingen, verzendingen, afhalen, betalingen enz…

REGISTER : Om te registreren en te kunnen bieden volgt u de volgende stappen : Klik op 'REGISTER' vul een gebruikersnaam (username) in, vul uw e-mail adres in, vul een wachtwoord (password) in, bevestig het wachtwoord, vink het vakje aan (agree) waarbij u onze voorwaarden accepteert en klik op register. U zal nu binnen enkele minuten een e-mail van ons ontvangen (zie eventueel ook in uw spamberichten) met een link om uw registratie te bevestigen. Klik op deze link en vervolledig uw gegevens (profile). Nadat u uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer...) heeft ingevulde klikt u onderaan de pagina op 'SAVE'. Indien u nu naar de homepage gaat kan u inloggen en kan u onder 'MYCOINHOUSE' uw gegevens en uw biedingen opvolgen. U bent nu geregistreerd. 

MYCOINHOUSE - PROFILE : U dient uw profiel volledig in te vullen om een bod te kunnen uitbrengen.

MYCOINHOUSE - MYBIDS : Hier kan u een gedetailleerde lijst bekijken van uw uitgebrachte biedingen en overbiedingen.

MYCOINHOUSE - LOGOUT : Om uit te loggen van uw sessie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOME : On our homepage you can view the highlights of our previous and/or the current auction. You will also see a button with info on start and end of the ' PRE-BIDDING ' and the button ' DOWNLOAD OVERVIEW AUCTION NR  ' gives you the ability to see the full current auction in PDF and possibility to print. Moreover, you can at the bottom of the home page sign up for our newsletters and announcements.

AUCTIONS : Click ' AUCTIONS ' and click on the auction of your choice to view it.  You can also click on the current auction to be able to bring out a bid.

NEWS : By clicking on this button you will get an overview of all our news messages.

CONTACT : Here you will find our contact details and by using the online contact form you can mail a message to us immediately.

INFO - ABOUT US :  A brief description about us and who we are.

INFO - TERMS AND CONDITIONS :  View here our general conditions.

INFO - FAQ :  View the most frequently asked questions about our auctions, shipping, pick-up, payments etc. 

REGISTER : To register and to be able to use our website and to be able to bid please follow the next steps: Click on 'REGISTER', fill in a username, your e-mail adress and a password., confirm this password, accept (agree) our general terms and conditions and click on register. Within a few minutes you will receive an e-mail from The Coinhouse Auctions (also check your spam messages) including a link to confirm your registration. Please click on this link and complete your profile. After filling in your coordinates (name, adress, telephone nr ....) please click at the bottom of this page on 'SAVE'.  When you return now to our homepage click on 'LOGIN' and you will see at the top right of the homepage 'MYCOINHOUSE'. When you click here you can either see your profile, either your winning bids (mybids) . Now you are registered and you can use our auction website

MYCOINHOUSE - PROFILE :  You should complete your profile to be able to place a bid in our auctions !

MYCOINHOUSE - MYBIDS :  Here you can view a detailed list of your bids and overbids.

MYCOINHOUSE - LOGOUT :  To log out of your session.